Cena

  • Mesečno varstvo

   V ceno je vključeno:

   • varstvo in vzgoja otrok
   • prehrana (4 obroki)
   • material za ustvarjanje: papir, prstne barve, glina, masa za modeliranje, kolaž papir, flomastri, barvice, voščenke, tempera barve, vodene barvice, plastelin
   450€ / mesec
 • Starši poskrbijo za

  • plenice
  • pripomočke za nego
  • rezervna oblačila
 • Izostanek od varstva

  Izostanek od varstva več kot 3 dni: pri mesečnem plačilu odštejemo sorazmerni delež prehrane 2€ za dan.

  Odpovedni rok

  Izpis otroka iz varstva je treba najaviti najmanj 2 meseca pred nameravanim izpisom.

  Obveznosti staršev

  Starši pred vstopom otroka v varstvo podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in izvajalca varstva.

 • Želite dodatne informacije?