Varstvo otrok Pedenjped

 • Predstavljamo vam zasebno varstvo otrok Pedenjped.

  Varstvo poteka pod vodstvom vzgojiteljice predšolskih otrok Tatjane Bračko, vpisane v register varuhov predšolskih otrok pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
 • Varstvo deluje v čudovitem zelenem okolju pod Pekrsko gorco v Mariboru.

  To otrokom omogoča raznovrstne dejavnosti v naravi.

  Za gibanje na prostem je na voljo tudi zagrajen atrij z igrali. Prostori, namenjeni vzgojnemu delu, so namenjeni otrokom in izključno tej dejavnosti.

 • Varstvo želimo prilagoditi individualnim potrebam otrok in jim tako omogočiti celostni razvoj in napredek.

  Otroci so deležni prijaznosti, topline in varnosti.

  Želja in poslanstvo našega varstva je ustvarjanje prijetnega in stimulativnega okolja, v katerem se bo otrok dobro počutil. Spodbujamo otrokovo radovednost, domišljijo,  mišljenje in raziskovalni duh, čustveni, socialni, govorni in gibalni razvoj ter doživljanje in umetniško izražanje. Z elementarnimi, rajalnimi in gibalnimi igrami ter bibarijami otrokom omogočamo spoznavanje lastnega telesa.

 • Izhajamo iz kurikuluma za vrtce.

  Pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo tam opredeljenim načelom in ciljem, ki so vezani na naslednjih 6 področij dejavnosti: jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje.

  Vsa področja se v aktivni vlogi otrok medsebojno prepletajo, povezujejo in dopolnjujejo. Obenem sta nam v pomoč tudi naslednja pedagoška pristopa, ki danes veljata za uspešno alternativo klasičnih vrtcev: načelo pedagogike Montessori (učenje samostojnosti) in Waldorfski vidiki vzgoje in poučevanja.